zpátky na výpis

POZVÁNÍ na třídní schůzky s rodiči

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají

v Třebohosticích 9.1.2018 v 17:30 hodin

ve Škvorci 10.1.2018 v 17:30 hodin,

Program: 1. Informace o prospěchu a chování žáků,

                    2. Organizace akcí tříd, seznámení se školním projektem,

                    3. Od 17:00 hodin se konají setkání s třídními důvěrníky.

Na setkání s Vámi se těší pedagogové školy a Marcela Šeblová, ředitelka školy.