zpátky na výpis

LEDEN V NAŠÍ ŠKOLE

Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má-li být kvetoucí strom, musí být nejprve strom, a má-li být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem.“

Téma celoškolního projektu na měsíc leden – PLUJEME ČASEM A ZRCADLÍME

AKCE ŠKOLY A TŘÍD

3.1. ZAHÁJENÍ a přivítání v novém roce 2018

5.1. TŘI KRÁLOVÉ 

        spolupráce tříd a vrstevnické učení

8.1. - 21.1. OPAKOVÁNÍ UČIVA

         prověřování znalostí a písemné práce

19.1.   DIVADLO V Dlouhé Praha - Jak jsem se ztratil - 3.A, 3.B

31.1. CELOŠKOLNÍ PROJEKT ZRCADLENÍ

         projekt z oblasti OSV a etické výchovy

31.1. POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

         žáci obdrží výpis vysvědčení s dosaženým hodnocením

2.2.   POLOLETNÍ PRÁZDNINY

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

10.1. DEN LACHTANŮ A VELRYB

PTAČÍ NOVÝ ROK - staráme se o krmítka

MASOPUSTNÍ VESELICE

OSTATNÍ AKTIVITY

9.1. TŘÍDNÍ SCHŮZKY v Třebohosticích od 17:30 hodin

10.1. TŘÍDNÍ SCHŮZKY ve Škvorci od 17:30 hodin

         - Informace o prospěchu a chování žáků,

         - Organizace akcí tříd, seznámení se školním projektem,

         - Od 17:00 hodin se konají setkání s třídními důvěrníky.

SBÍRÁME  PLASTOVÁ VÍČKA PRO KUBÍKA

PROVÁDĚJTE PRAVIDELNOU KONTROLU VLASŮ DĚTÍ

PŘIPRAVUJEME

Lyžařský kurz    10.2. - 17.2.2018

Jarní prázdniny  19.2. - 25.2.2018

Masopust - 28.2.2018                    Ilustrační foto Mgr.I.Slouka - Třebohostice