ŠKOLNÍ DRUŽINA 2017 /2018 :

"Když se na svět díváme očima dítěte, vidíme zázrak ve všem."

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené vychovatelky – Romana Šimůnková, Romana Cuce, Božena Gramanová, Věra Šloufová a Markéta Kulhavá v družině vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Oddělení "D" ve Škvorci – žáci 5.tříd, 3.A:

  • Markéta KULHAVÁ
  • Věra ŠLOUFOVÁ

Oddělení  v Třebohosticích – 1.A, 1B, 2.A, 3.B, 4.A a 4.B:

  • Romana ŠIMŮNKOVÁ - "A"
  • Božena GRAMANOVÁ - "B"
  • Romana CUCE - "C"

Odpolední školní družina je:

  • ŠD je do 17.00 hodin v obou budovách školy.

Ranní družina je:

  • Ve Škvorci od 6.30 hodin
  • V Třebohosticích od 6.40 hodin.

Notýsky ve školní družině:

  • Obsahují důležité informace a sdělení pro rodiče.

ČINNOSTI VE ŠKOlNÍ DRUŽINĚ :

Téma "Zdravý životní styl v naší době nosí každý jenom v sobě."

ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ               ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ odd. "B"

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ           

LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PROSINEC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


DOKUMentaCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (ke stažení)

TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY    (náhled)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY - k nahlédnutí ve škole

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY