Novinky v naší škole

SBĚR PAPÍRU

Akce školního parlamentu Od 3. 4. do 7. 4. 2017 bude probíhat na naší škole sběr papíru. Sběr se bude vybírat každý den od 7.15 do 7.45 hodin. Podmínkou je dobře svázený, nejlépe v papírových krabicích. Nevažte, vše zvážíme ve škole.

ZÁPIS do 1.ročníku

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU pro školní rok 2017/2018 Dítě po odkladu školní docházky mající trvalé bydliště ve spádové oblasti Škvorec, Třebohostice. Dítě s trvalým bydlištěm ve Škvorci a v Třebohosticích. Mgr.Marcela Šeblová ředitelka školy

Exkurze do TPCA

Ve čtvrtek 9. 3. jsme v rámci hodin zeměpisu absolvovali exkurzy do Automobilky TPCA. Po splnění přísných vstupních podmínek, kdy z bezpečnostních důvodů musí mít všichni návštěvníci dlouhé rukávy a nohavice, plné boty bez podpatků, jsme mohli jít dál. Na začátku prohlídky jsme se dozvěděli o výstavě,...

BŘEZEN V NAŠÍ ŠKVORECKÉ ŠKOLE

„Úsměvy jsou zajisté maličkosti. Ale dobro, které vykonají, je nepředstavitelné.“ AKCE NAŠÍ ŠKOLY 1.3. Zprovoznění nové budovy v Třebohosticích 2.3. Preventivní programy Šikana – 6.A, AIDS – 9.A 9.3. TPCA Kolín – exkurze žáků 9.A 14.3. Preventivní program školy – Nekuřácký řetěz 17.3. Matematický klokan...

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Dne 29. března od 14:00 h. pořádá Základní škola Škvorec školní kolo pěvecké soutěže s názvem Zpíváme si pro radost. Žáci každé třídy mají možnost zúčastnit se této soutěže a zazpívat si. Už sám název vypovídá o tom, že zazpívat si pro radost a s radostí...

VESELÉ TANEČNÍ

V pátek 10. 2. proběhl na naší škole maškarní rej. Celé dopoledne byla místní sokolovna obsazena žáky a jejich programem. Ti starší, „druhostupňoví“, si připravili pro ostatní scénky. Pro mladší žáky byl zvolen program s názvem Veselé taneční. Sál sokolovny se tak zaplnil dětmi v...

STRAVOVACÍ SYSTÉM TŘEBOHOSTICE

Informace k zavádění stravovacího systému v budově Třebohostice Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informovala o situaci prvního zavádění volby obědů v systému v Třebohosticích. Systém  nám načetl chyby, na které škola ihned zareagovala. Domníváme se však, že všechno má svůj čas i první zkouška...

JARNÍ PRÁZDNINY

Všem žákům naší školy přejeme příjemné a smysluplné prožití jarních prázdnin. Spoustu nových zážitků, příjemného sportovního i kulturního vyžití a hlavně zasloužený aktivní odpočinek. Na setkání po prázdninách se těší učitelé školy.