Novinky v naší škole

MALÉ TŘÍDNÍ STAVENIŠTĚ…aneb když druháci spolupracují

„Radost z uvažování a chápání je nejkrásnějším darem přírody.“ Naše stavebnicové hry  rozvíjejí logické myšlení, postřeh či strategické plánování, ale na rozdíl od těch počítačových pomáhají dětem vytvářet mezilidské vztahy a spolupráci. „Děti se pohádají, urazí, ale nakonec to spolu musejí vyřešit.“ Při našich stavebnicových...

VÝTVARKA HROU…nový kroužek pro Třebohostice

Z důvodu zájmu a kvalitní práce lektorky paní Jany Krejsové otevíráme nový kroužek pro budovu v Třebohosticích. Nově jsme pro vaše děti připravili výtvarný kroužek, který je vhodný pro rozvoj jemné motoriky a zároveň nácvikem dovedností, které pomohou dětem  v mnoha dalších činnostech. Obsahem hodin...

KERAMIKOU HROU…aneb tvoříme s radostí

V keramickém kroužku pod vedením Jany Krejsové pracují děti s radostí a vždy je zde příjemná a tvořivá atmosféra. Kroužek pracuje vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin do 14:00 hodin. Lektorka nově otevírá pro žáky 1.ročníku v Třebohosticích kroužek výtvarné výchovy . Kroužek se bude konat...

VOLNÉ MÍSTO – SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Naše základní škola nabízí místo ve svém kolektivu pro speciálního pedagoga, k pravidelné práci s žáky se SVP – 2 dny v týdnu. Nabízíme možnost seberealizace a zároveň požadujeme vysoce profesní přístup. Jsme malá škola s vizí rodinného typu a hledáme osobnost, která by s...

STAVÍME NA VZTAZÍCH

Zhodnocení projektu – Stavíme na vztazích Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti Etické výchovy ke zkvalitnění sociálního klimatu a rozvíjení vztahů učitel – žák – rodič ve škole. Tento projekt byl podpořený dotací MŠMT v rámci rozvojového programu „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v...

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Na cestě není důležitý její samotný cíl, ale cesta,  kterou jdeme….“ Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají: 10.1. od 17:30 hodin – Budova Třebohostice 11.1. od 17:30 hodin – Budova Škvorec Na setkání a spolupráci se těší vyučující ZŠ Škvorec a...

LEDEN VE ŠKVORECKÉ ŠKOLE

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“ Vážení rodiče, přináším Vám první pozdrav z naší škvorecké školy v roce 2017. Naše škola už má pevné základy a přidává cihlu k cihle. Leden bude ve znamení zhodnocení práce dětí, snažíme se je vybavit co...

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍD

Informace ředitelky školy k zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 Zápis do 1.ročníku se koná ve dnech: čtvrtek 6.4. 2017 od 13:30 hodin do 17:00 hodin a pátek 7.4. 2017 od 13:30 hodin do 17:00 hodin Vzhledem k výraznému posunutí termínu zápisu,...

Vánoční koncert našich dětí

     Ve středu 21.12. se konal v evangelickém kostele ve Škvorci Vánoční koncert. Vystupujícími byli žáci a žákyně škvorecké a třebohostické školy.      Hlavní organizátorkou byla paní učitelka Mgr. Věra Trojanová. Se svými žáky secvičila nádherné vánoční písně a koledy. Pod její taktovkou se...